Đại Diện Giám đốc kinh doanh quốc tế của 𝗥𝗢𝗟𝗟𝗘𝗥𝗜 đã tới 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎 và ghé thăm 𝐃𝐞𝐮𝐭𝐬𝐜𝐡 𝐎𝐧𝐞𝐬 đại diện 𝗥𝗢𝗟𝗟𝗘𝗥𝗜 tại 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎.

✈️ Vào những ngày vừa qua, 𝗚𝗶𝗮𝗰𝗼𝗺𝗼 𝗣𝗮𝗹𝘂𝗺𝗯𝗼 Đại Diện Giám đốc kinh doanh quốc tế của 𝗥𝗢𝗟𝗟𝗘𝗥𝗜 đã tới 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎 và ghé thăm 𝐃𝐞𝐮𝐭𝐬𝐜𝐡 𝐎𝐧𝐞𝐬 đại diện 𝗥𝗢𝗟𝗟𝗘𝗥𝗜 tại 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎.

✅ 𝗥𝗢𝗟𝗟𝗘𝗥𝗜 là thương hiệu 𝑪𝒉𝒂̀𝒚 𝑪𝒐̂́𝒊 𝑪𝒉𝒂̂́𝒏, 𝑪𝒉𝒂̀𝒚 𝑪𝒐̂́𝒊 Đ𝒐̣̂𝒕, 𝑩𝒆́𝒑 𝑪𝒂̆́𝒕 𝑳𝒂𝒔𝒆𝒓, 𝑴𝒂́𝒚 𝑴𝒂̀𝒊 𝑲𝒉𝒖𝒐̂𝒏 Đ𝒐̣̂𝒕, 𝑯𝒆̣̂ 𝑻𝒉𝒐̂́𝒏𝒈 𝑲𝒆̣𝒑 𝑲𝒉𝒊́ 𝑵𝒆́𝒏, 𝑲𝒆̣𝒑 𝑻𝒉𝒖̉𝒚 𝑳𝒖̛̣𝒄, 𝗥𝗼𝗯𝗼𝘁 𝗖𝗢𝗕𝗢𝗧𝗜𝗖 , có lịch sử khá lâu đời, Sản phẩm được ưa chuộng bởi chất lượng, độ tin cậy và sự tinh tế trong các mẫu thiết kế. 𝑪𝒉𝒂̀𝒚 𝑪𝒐̂́𝒊 𝑪𝒉𝒂̂́𝒏, 𝑪𝒉𝒂̀𝒚 𝑪𝒐̂́𝒊 Đ𝒐̣̂𝒕, 𝑴𝒂́𝒚 𝑴𝒂̀𝒊 𝑲𝒉𝒖𝒐̂𝒏 Đ𝒐̣̂𝒕, 𝑯𝒆̣̂ 𝑻𝒉𝒐̂́𝒏𝒈 𝑲𝒆̣𝒑 𝑲𝒉𝒊́ 𝑵𝒆́𝒏, 𝑲𝒆̣𝒑 𝑻𝒉𝒖̉𝒚 𝑳𝒖̛̣𝒄, 𝗥𝗼𝗯𝗼𝘁 𝗖𝗢𝗕𝗢𝗧𝗜𝗖 là một trong những sản phẩm chiến lược của thương hiệu này. 𝗥𝗢𝗟𝗟𝗘𝗥𝗜 luôn được đánh giá cao bởi bộ máy tinh xảo, được lắp ráp, thiết kế, gia công một cách chuẩn xác để làm nên giá trị của sản phẩm.

✅ Tại cuộc viếng thăm này, 𝗥𝗢𝗟𝗟𝗘𝗥𝗜 đã cuộc trao đổi với 𝐃𝐞𝐮𝐭𝐬𝐜𝐡 𝐎𝐧𝐞𝐬 về sự phát triển dãy sản phẩm 𝐂𝐡𝐚̂́𝐧, Đ𝐨̣̂𝐭, 𝐃𝐚̣̂𝐩, 𝐋𝐚𝐬𝐞𝐫 nói chung và 𝗥𝗼𝗯𝗼𝘁 𝗖𝗢𝗕𝗢𝗧𝗜𝗖 𝟭𝟬𝟬 nói riêng tại 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎.


✅ Sau buổi làm việc, 𝗚𝗶𝗮𝗰𝗼𝗺𝗼 𝗣𝗮𝗹𝘂𝗺𝗯𝗼 đã có lời khen với 𝐃𝐞𝐮𝐭𝐬𝐜𝐡 𝐎𝐧𝐞𝐬 trong việc luôn tuân thủ các tiêu chuẩn kinh doanh, mở rộng thị trường thương hiệu 𝗥𝗢𝗟𝗟𝗘𝗥𝗜 tại 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎.. Bên cạnh đó, cũng đã có những góp ý để 𝐃𝐞𝐮𝐭𝐬𝐜𝐡 𝐎𝐧𝐞𝐬 tiếp tục phát triển với vai trò là đơn vị phân phối độc quyền chính hãng 𝗥𝗢𝗟𝗟𝗘𝗥𝗜 tại 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Gọi ngay
Bản đồ