Cối Chấn 2v Rãnh Trượt 𝗔𝗺𝗮𝗱𝗮, #𝗕𝘆𝘀𝘁𝗿𝗼𝗻𝗶𝗰, #𝗬𝗮𝘄𝗲𝗶, #𝗟𝗙𝗞, #𝗦𝗮𝗹𝗩𝗮𝗴𝗻𝗶𝗻𝗶, #𝐋𝐕𝐃,


😃Dòng cối chấn 2v 𝐑𝐨𝐥𝐥𝐞𝐫𝐢 theo tiêu chuẩn hoàn toàn tương thích các dòng máy chấn # 𝗔𝗺𝗮𝗱𝗮, #𝗕𝘆𝘀𝘁𝗿𝗼𝗻𝗶𝗰, #𝗬𝗮𝘄𝗲𝗶, #𝗟𝗙𝗞, #𝗦𝗮𝗹𝗩𝗮𝗴𝗻𝗶𝗻𝗶, #𝐋𝐕𝐃, Các dòng máy chấn bẻ cao cấp lâu đời nhất Châu Âu.
🚒𝑪𝒐̂́𝒊 Chấn 2𝒗 ( 𝒗8-𝒗12);(𝒗14-𝒗18); (𝒗16;𝒗25);(𝒗12-𝒗20 ) 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒔𝒕𝒐𝒄𝒌 𝒔𝒂̆̃𝒏 𝒐̛̉ 𝒄𝒉𝒊 𝒏𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝑫𝒆𝒖𝒕𝒔𝒄𝒉 𝑶𝒏𝒆𝒔, 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒄𝒉𝒐̛̀ đ𝒐̛̣𝒊

✅Chất lượng chày cối bền bỉ theo thời gian, đạt năng xuất cao cho người sử dụng với công nghệ hiện đại hơn 30 năm qua là nơi đáng tin cậy ở thị trường châu Âu và trên thế giới.)
👊Rất mong sẽ tiếp tục được nhận được sự tin tưởng và ủng hộ từ quý Khách!
Đ𝒆̂́𝒏 𝒗𝒐̛́𝒊 𝑫𝒆𝒖𝒕𝒔𝒄𝒉 – 𝑶𝒏𝒆𝒔 đ𝒆̂́𝒏 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒔𝒖̛̣ 𝒕𝒓𝒂̂𝒏 𝒕𝒓𝒐̣𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒐̂𝒏𝒈.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Gọi ngay
Bản đồ